Thông Tin Liên Hệ

THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH NIMA

 Địa chỉ: 862 Đường 3/2 thành phố Thái Nguyên
 Điện thoại: 0983 988828
 Email: nimavietnam@gmail.com